Site Overlay

Aktiva föreläsningar med den senaste forskningen, workshops och konkreta pedagogiska lösningar

Digitalt utbildningsmaterial som är kopplade till föreläsningarna ingår alltid*

  • photo of people near wooden table

”Vem har tagit min kaffekopp?!”

Nu är det dags igen! Martin tar upp kulturen, konflikterna och samtalen i skolans värld. Med stor humor, igenkänning och en portion allvar så skapar vi gemensamt nya tankar och förändring. Gruppdynamik, samtalston, feedback, konflikthantering, föreläsning, samtalsövningar och teambuilding


Hälsa i skolan

Hälsosamma elever mår såklart bäst. Men visste ni att även skolprestationen förbättras? Ta del av hur en skola kan arbeta mer hälsomedvetet och dessutom få elever att prestera bättre. Pedagogiken bakom sk. aktiva klassrum, sömnens betydelse, digitala stående undervisning, fysiska lärmiljöer, puls i skolan….


  • focused multiethnic students doing research together
  • teacher asking a question to the class
  • woman in pink crew neck t shirt holding tablet computer

Ledarskapet i klassrummet

Alla klasser och elever är olika. Men det finns vägar som fungerar oavsett. Hur är ditt ledarskap i klassrummet? Tydlighet, struktur, elevrelation, variation, motivation, glädje och fantasi är några viktiga förutsättningar för att det ska bli så optimal klimat som möjligt i ditt klassrum.


  • young troubled woman using laptop at home
  • photo of woman taking notes

Skolan efter Corona

Inspirationsföreläsning online för skolor, pedagoger & elevhälsoteam. Sömn, digitala strategier, fysiska lärmiljöer, hur hälsa påverkar skolprestationen, rörelse och hälsa etc. Hur kan skolan arbeta organiserat och långsiktigt med hälsa i fokus?


  • top view photo of girl watching through imac
  • colleagues working on laptop and phone in cafeteria
  • multiethnic children writing on whiteboard and studying biology

Digitala strategier

Dessvärre har det visat sig att ambitionen om en digitaliserad skola kanske har gått allt för snabbt. Idag vet vi att det i många fall har en negativ påverkan både på inlärningen och hälsan. Men hur ska skolan tänka, vilka vägar kan man ta och vad fungerar bäst?


  • person holding red and black round ornament

Sömnens betydelse

Sömnens betydelse blir allt mer tydlig. Kvalitén på sömnen påverkar vår psykiska- och fysiska hälsa. Men här är också kopplingen till skolprestationen som tydligast. Att få elever, pedagoger och föräldrar medvetna om detta ger enorma fördelar för skolan.


*Gäller i 12 mån. Gäller ej ledarskapsutbildningar


Samarbeten

Motus Vitae Foundation

Stiftelsen Motus Vitae Foundation samarbetar med Martin Lossman. Det innebär att utbildningar och föreläsningar kan arrangeras via den icke vinstdrivande stiftelsen. Det kan underlätta, särskilt vid längre utbildningar, paket etc., för kommuner och skolor

Teamkoncept Education

Martin Lossman samarbetar och skriver på elearningsplattformen www.teamkoncepteducation.se

Portalen har sitt fokus på hälsa och skola för pedagoger och elever med kurser som ”Aktiva klassrum”, ”Puls i skolan”, ”Hjärnskolan” etc

Copyright © 2024 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up
NYHET!
AI Skolan

Missa inte hur du som som pedagog/skolledare kan använda AI i skolan. Testa chat boten längst ner till höger.

Ex. klistra in ”Rangordna Sveriges älvar åt mig. Ge mig därefter 2 diskussionsövningar till detta. Avsedd för årskurs 5” och se vad som händer :-)