Site Overlay

Ledarskapet i klassrummet

Hur skapar vi ett klimat som gynnar både pedagogen och eleverna? Forskning, föreläsning, workshop och konkret pedagogisk vägledning

Trygg miljö

Att skapa ett klimat som gynnar både den sociala utvecklingen samt ger de bästa förutsättningarna för lärande är idag lärarens största utmaning. Utmaningarna är många men det finns lösningar som fungerar.

Att exempelvis arbeta konsekvent med att få gruppen mer trygg är någonting som har visat sig ha en stor effekt på klimatet såklart. Men förlorar man inte tid för undervisning? Det korta svaret är nej, tvärtom visar forskningen. 

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt
a teacher standing in the classroom

Ledarskapet

Tydlighet och struktur är många gånger nyckeln för ett lyckat lärarskap i klassrummet. Särskilt introduktionen är av största betydelse. Vi tar del av ledarskapsmodeller kopplade till gruppens utveckling, gör övningar och arbetar gemensamt fram strategier som skulle kunna fungera för just dig.

En pedagog som har fantasi, förmåga att snabbt tänka om, att anpassa sig har en stor fördel i sin ledarroll. 

Konflikter

Hur gör vi för för att undvika konflikter mellan eleverna och mellan dig som pedagog och eleverna? Vi analyserar vad det är som är återkommande och vad det kan bero på. 

Att skapa en förlåtande miljö är en stor utmaning i dagens skola men vi ser lyckade exempel och arbetar med beprövad erfarenhet från skolor med olika socioekonomiska bakgrunder.

focused multiethnic students doing research together
photo of woman wearing eyeglasses

Områden

Upplägget baseras på föreläsning med integrerade workshops. Senaste forskningen och konkreta pedagogiska lösningar. Områden vi utvecklar och fördjupar oss inom; ledarskapet, konflikthantering och förebyggande arbete, elevrelationer, relation mellan pedagog och eleverna, variation och motivation i undervisningen, m.m.

Jag anpassar mig efter era behov. Kontakta mig så berättar jag mer

Hör av dig!

+467 770 85 16

Copyright © 2024 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up
NYHET!
AI Skolan

Missa inte hur du som som pedagog/skolledare kan använda AI i skolan. Testa chat boten längst ner till höger.

Ex. klistra in ”Rangordna Sveriges älvar åt mig. Ge mig därefter 2 diskussionsövningar till detta. Avsedd för årskurs 5” och se vad som händer :-)