Site Overlay

Ledarskapet i klassrummet

Hur skapar vi ett klimat som gynnar både pedagogen och eleverna? Forskning, föreläsning, workshop och konkret pedagogisk vägledning


teacher talking to the class

Klimatet

Att skapa ett klimat som gynnar både den sociala utvecklingen samt ger de bästa förutsättningarna för lärande är idag lärarens största utmaning. Utmaningarna är många men det finns lösningar som fungerar.

Ledarskapet

Tydlighet och struktur är många gånger nyckeln för ett lyckat lärarskap i klassrummet. Särskilt introduktionen är av största betydelse. Vi tar del av ledarskapsmodeller kopplade till gruppens utveckling, gör övningar och arbetar gemensamt fram strategier som skulle kunna fungera för just dig.

photo of woman wearing eyeglasses
a teacher standing in the classroom

Konflikter

Hur gör vi för för att undvika konflikter mellan eleverna och mellan dig som pedagog och eleverna? Vi analyserar vad det är som är återkommande och vad det kan bero på. Att skapa en förlåtande miljö är en stor utmaning i dagens skola men vi ser lyckade exempel och arbetar med beprövad erfarenhet från skolor med olika socioekonomiska bakgrunder.

Områden

Upplägget baseras på föreläsning med integrerade workshops. Senaste forskningen och konkreta pedagogiska lösningar. Områden vi utvecklar och fördjupar oss inom; ledarskapet, konflikthantering och förebyggande arbete, elevrelationer, relation mellan pedagog och eleverna, variation och motivation i undervisningen, m.m. Jag anpassar mig efter era behov. Kontakta mig så berättar jag mer

children sitting on brown chairs inside the classroom

Copyright © 2022 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up