Site Overlay

Hälsa i skolan

Har vi rätten att låta elever sitta stilla 70-90% av skoldagen?

teacher asking a question to the class

Hälsa ger resultat

Forskningen visar allt tydligare att vårt stillasittande beteende har betydligt större negativ påverkan än vi tidigare trott. När du sitter under längre perioder visar det sig dessutom att träning kanske inte hjälper mot specifika risker! Det innebär att vi måste lära oss en ny pedagogik i skolan för att bryta stillasittandet, det är vårt ansvar.

Bonusen är att det även ger akademiska fördelar när vi ökar rörelsen och den integreras i undervisningen. Få ”hands on” hur skolan, du som pedagog eller elev kan ta vara på den här kunskapen för att bygga in variation och rörelse i ditt klassrum, skapa pedagogiska raster etc. Forskning och konkreta lösningar efter era behov. För ökad hälsa och högre måluppfyllelse. 

multiethnic children writing on whiteboard and studying biology

Aktiva klassrum- Inte kaos eller någon modefluga

Aktiva klassrum är en pedagogik som lärare idag använder allt oftare. Att ibland bryta av stillasittandet och integrera rörelse i undervisningen ger fantastiska resultat. Både på hälsan och skolresultaten.

Här krävs ett pedagogiskt mod och stor fantasi för att våga arbeta med denna typ av pedagogik. Se fördelarna, ta del av konkreta lösningar, ledarskapet i klassrummet och den senaste forskningen på området

Pedagogiken är lika viktig oavsett elevernas ålder men strategierna ser olika ut. Aktiva klassrum är här för att stanna och betyder inte att eleverna ska klättra på väggarna 

Lärmiljön & pedagogiken

Ta del av strategier och arbetssätt för att lyckas med undervisningen och kopplingen till de lärmiljöer som finns.

Är skolan nybyggd eller är den äldre, hur kan vi anpassa hälsa, rörelse och pedagogiken till de förutsättningar som finns? Finns det en röd tråd på skolan om den grundläggande tanken kring kopplingen miljö- pedagogik?

Hur kan skolledningen förankra gemensamma värderingar och få alla ombord?

Kontakt

Copyright © 2022 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up