Site Overlay

Digitala strategier & AI i skolan

Hur bör skolor och kommuner förhålla sig till nya digitala lösningar i skolan och det kompensatoriska arbetet. Hur ska man tänka kring AI i skolan, vilka fördelar finns och vad finns det för risker?

digitala strategier

Utvecklingen går framåt- men skolan behöver digitala strategier

young troubled woman using laptop at home

Den digitala världen kan ge enorma fördelar men kan samtidigt ställa till med stora problem. Hur påverkas vi av ständigt påslag av digital teknik, sociala medier och kravet på att vara nåbar? Hur kan vi hitta balans och förståelse för hur viktigt det är att reflektera kring dessa frågor? Allt ställs dessutom på sin spets med AI i skolan

Vi ser att tekniken och känslan av att alltid vara nåbar tyvärr påverkar oss betydligt mer än vi tidigare trott! Ökat stillasittande, depression, sömnbrist, brist på empati, lägre IQ och stress är faktiskt några direkta konsekvenser av ökat skärmanvändande. Detta ger även negativa effekter på din prestation, kreativitet, koncentration, fokus och inlärning. 

colleagues working on laptop and phone in cafeteria

Skolans AI strategi

Utbildning och medvetenhet

Utbilda lärare och personal om AI och dess potential i utbildning. Det kan inkludera workshops, seminarier och/eller föreläsning. Visa vilka  resurser som finns. 

Datahantering och integritet

En viktig del av strategin är att definiera hur skolan kommer att hantera data som samlas in genom AI-applikationer och säkerställa att studenternas integritet skyddas

Partnerskap och resurser

Utforska samarbetsmöjligheter med externa organisationer, forskningsinstitutioner eller AI-företag för att dra nytta av deras expertis och resurser

Skapa en långsiktig vision

En digital strategi för AI bör inte vara kortvarig. Skolan bör ha en långsiktig vision för hur AI kan förbättra utbildningen och planera för framtida utveckling

Det kompensatoriska arbetet

Vi hjälper till hur skolan kan tänka kring det kompensatoriska arbetet. Ex schmalagd skärmanvändning, bryta stillasittandet, hantera AI med elever… 

Utvärdering och uppföljning

Uppföljning och utvärdering bör ske regelbundet för att mäta dess effektivitet och anpassa strategin efter skolans/kommunens behov

Hitta er strategi

+467 770 85 16

Copyright © 2024 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up
NYHET!
AI Skolan

Missa inte hur du som som pedagog/skolledare kan använda AI i skolan. Testa chat boten längst ner till höger.

Ex. klistra in ”Rangordna Sveriges älvar åt mig. Ge mig därefter 2 diskussionsövningar till detta. Avsedd för årskurs 5” och se vad som händer :-)