Site Overlay

Bygg ditt team

Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det.

Kinesiskt ordspråk

Skapa glädje & trygghet

Svensk skola ligger dessvärre ljusår efter andra länder när det gäller att svetsa ihop sin lärargrupp

Grunden för all skolutveckling är att viljan finns. Att skapa ett klimat utan ”vi och dem” är helt avgörande för att kunna implementera nya ideér. Tyvärr prioriteras inte alltid dessa frågor. En icke förlåtande atmosfär, en arbetsplats där kreativiteten kvävs är en plats där det inte kan ske någon utveckling.

Att bygga team är nyckeln för att lyckas! Workshops och föreläsningar kring begrepp som feedback, hur vi kommunicerar, konflikthantering, gruppdynamik etc är några områden som kan vara smart att starta med.

Skratt och igenkänning utlovas!

Kontakt

Copyright © 2022 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up