Site Overlay

martin lossman

Puls i skolan

Ökad måluppfyllelse och hälsa med puls i skolan

person holding red and black round ornament

Pulsträning är det området som har utvecklats mest inom svenska skolan och med fantastiska resultat. Att arbeta med konditionsträning ska vara glädje, elevinflytande och att hela skolan är involverad. Det är några nycklar för att man ska lyckas även på längre sikt.

woman in pink long sleeve shirt and black pants holding black kettle bell

I Naperville har man arbetat och fått intressanta resultat i många år och sett positiva förändringar på både hälsan och inlärningen.

Nyligen kom även svensk forskning som visar att kortare pulsövningar i klassrummet också leder till effekter på minnet, koncentrationen etc.

Ta del av forskningen, historiken, resultaten och få konkreta tips hur din skola kan komma igång och få hjälp längs vägen.

Sömnen blir också betydligt bättre av just pulshöjande aktiviteter, vilket i sin tur också leder till ökade skolprestationer. Det vet vi!

"Puls med glädje och elevinflytande ger effekter på så otroligt många sätt"

Föreläsning, studiebesök, e-learning? Hör av dig!

+467 770 85 16

Copyright © 2024 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up
NYHET!
AI Skolan

Missa inte hur du som som pedagog/skolledare kan använda AI i skolan. Testa chat boten längst ner till höger.

Ex. klistra in ”Rangordna Sveriges älvar åt mig. Ge mig därefter 2 diskussionsövningar till detta. Avsedd för årskurs 5” och se vad som händer :-)