Site Overlay

Puls i skolan

Puls med glädje och elevinflytande ger effekter på så otroligt många sätt

person holding red and black round ornament

Ökad måluppfyllelse och hälsa med puls i skolan

Pulsträning är det området som har utvecklats mest inom svenska skolan och med fantastiska resultat. Att arbeta med konditionsträning ska vara glädje, elevinflytande och att hela skolan är involverad. Det är några nycklar för att man ska lyckas även på längre sikt.

I Naperville har man arbetat och fått intressanta resultat i många år och sett positiva förändringar på både hälsan och inlärningen.

Nyligen kom även svensk forskning som visar att kortare pulsövningar i klassrummet också leder till effekter på minnet, koncentrationen etc.

Ta del av forskningen, historiken, resultaten och få konkreta tips hur din skola kan komma igång och få hjälp längs vägen. Sömnen blir också betydligt bättre av just pulshöjande aktiviteter, vilket i sin tur också leder till ökade skolprestationer. Det vet vi!

Kontakt

Copyright © 2021 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up