Site Overlay

Sömnen & psykisk ohälsa

Idag vet vi att barn och ungdomar sover allt sämre. Mycket tyder på att krav, skärmanvändande och brist på fysisk aktivitet ligger bakom. Vi vet också att sömnbrist tydligt hänger ihop med sämre skolprestationer. Sömnstörningar tycks också vara en viktig pusselbit för att förstå psykisk ohälsa.

Få konkreta lösningar för hur ni kan lägga upp strategier för att öka kunskapen om hur viktig sömnen är. Ta del av den senaste forskningen via workshops, föreläsningar etc

a woman holds her hands over her face

"Forskning visar att sömnkvalitén faktiskt har en stor betydelse för skolprestationen"

man covering face with both hands while sitting on bench

Psykisk ohälsa

Sömnbrist, sociala medier, ökade krav och brist på fysisk aktivitet. Där har vi några av de hörnpelarna som spelar stor roll för hur vi mår. Brister eller störningar inom ett eller flera av dessa områden leder många gånger till en ökad risk för psykisk ohälsa. Hur kan skolan och föräldrar arbeta gemensamt med dessa frågor, hur kan elevhälsan arbeta förebyggande eller är det skolans ansvar?

Få hjälp med hur EHT och skolor kan integrera lösningar som fungerar både på kort och lång sikt

Hör av dig!

+467 770 85 16

Copyright © 2024 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up
NYHET!
AI Skolan

Missa inte hur du som som pedagog/skolledare kan använda AI i skolan. Testa chat boten längst ner till höger.

Ex. klistra in ”Rangordna Sveriges älvar åt mig. Ge mig därefter 2 diskussionsövningar till detta. Avsedd för årskurs 5” och se vad som händer :-)