Site Overlay

Varför är hälsan så viktigt i skolan

Logga

”Har vi rätten att sätta elever ned 70-90% av skoldagen?”

Forskningen visar allt tydligare att vårt stillasittande beteende har betydligt större negativ påverkan än vi tidigare trott. När du sitter under längre perioder visar det sig dessutom att träning kanske inte hjälper mot specifika risker! Det innebär att vi måste lära oss en ny pedagogik i skolan för att bryta stillasittandet, det är vårt ansvar. Bonusen är att det även ger akademiska fördelar när vi ökar vid rörelse och den integreras i undervisningen. Få ”hands on” hur skolan, du som pedagog eller elev kan ta vara på den här kunskapen för att bygga in variation och rörelse i ditt klassrum, skapa pedagogiska raster etc. Forskning och konkreta lösningar efter era behov. För ökad hälsa och högre måluppfyllelse.   

Aktiva klassrum- Inte kaos eller någon modefluga

Aktiva klassrum är en pedagogik som lärare idag använder allt oftare. Att ibland bryta av stillasittandet och integrera rörelse i undervisningen ger fantastiska resultat. Både på hälsan och skolresultaten. Här krävs ett pedagogiskt mod och stor fantasi för att våga arbeta med denna typ av pedagogik. Se fördelarna, ta del av konkreta lösningar, ledarskapet i klassrummet och den senaste forskningen på området. Pedagogiken är lika viktig oavsett ålder på eleverna men strategierna ser olika ut. Aktiva klassrum är här för att stanna och betyder inte att eleverna ska klättra på väggarna 😉

woman in pink crew neck t shirt holding tablet computer

colleagues working on laptop and phone in cafeteria

Digitala strategier

Den digitala världen kan ge enorma fördelar men kan samtidigt ställa till med stora problem. Hur påverkas vi av ständigt påslag av digital teknik, sociala medier och kravet på att vara nåbar? Hur kan vi hitta balans och förståelse för hur viktigt det är att reflektera kring dessa frågor? Vi ser att tekniken och känslan av att alltid vara nåbar tyvärr påverkar oss betydligt mer än vi tidigare trott! Ökat stillasittande, depression, sömnbrist, brist på empati, lägre IQ och stress är faktiskt några direkta konsekvenser av ökat skärmanvändande. Detta ger även negativa effekter på din prestation, kreativitet, koncentration, fokus och inlärning. Ta del av den senaste forskningen, få konkreta verktyg hur man kan tänka nytt under en delaktig och aktiv utbildning och få konkreta lösningar. Att hitta digitala strategier för skolor är en oerhört viktig del i skolans hälsoarbete och det finns många smarta lösningar.

Ökad måluppfyllelse och hälsa med puls i skolan

Pulsträning är det området som har utvecklats mest inom svenska skolan och med fantastiska resultat. Att arbeta med konditionsträning ska vara glädje, elevinflytande och att hela skolan är involverad. Detta är några nycklar för att det ska lyckas även på längre sikt. I Naperville har man arbetat och fått intressanta resultat i många år och sett positiva förändringar på både hälsan och inlärningen. Nyligen kom även svensk forskning som visar att kortare pulsövningar i klassrummet också leder till effekter på minnet, koncentrationen etc. Ta del av forskningen, historiken, resultaten och få konkreta tips hur din skola kan komma igång och få hjälp längs vägen. Dessutom kommer ständigt ny forskning som visar liknande positiva effekter. Sömnen blir också betydligt bättre av just pulshöjande aktiviteter, vilket i sin tur också leder till ökade resultat. Det vet vi!

Bygg ditt team

Grunden för all skolutveckling är att viljan finns. Att skapa ett klimat utan ”vi och dem” känslan är helt avgörande för att implementera nya ideér. Tyvärr prioriteras inte alltid dessa frågor tillräckligt mycket idag. En icke förlåtande atmosfär, en arbetsplats där kreativiteten kvävs är en plats där det inte kan ske någon utveckling. Att bygga team är nyckeln för att lyckas! Workshops och föreläsningar kring begrepp som feedback, hur vi kommunicerar, konfliktlösning etc är några områden som man kanske bör starta upp med.

Lärmiljön och pedagogiken

Ta del av strategier och arbetssätt för att lyckas med undervisningen och kopplingen till de lärmiljöer som finns. Är skolan nybyggd eller är den äldre, hur kan vi anpassa hälsa, rörelse och pedagogiken till de förutsättningar som finns? Finns det en röd tråd på skolan om den grundläggande tanken kring kopplingen miljö- pedagogik? Hur kan skolledningen förankra gemensamma värderingar och skapa gemensamma värderingar?


Boka din föreläsning/utbildning

Aktiva klassrum, pulsträning och inlärning, brainbreaks, psykisk ohälsa, stress, sömn, risker med att sitta still, fördelarna med att stå upp, digitala strategier, bygg ditt team och mycket mer. Forskningen, historiken, ledarskapet och konkreta lösningar som fungerar i skolan. Föreläsningarna och utbildningarna skräddarsys efter era behov, er tid och efter vilka deltagarna är. Lämpar sig för pedagoger, elevhälsan, föräldrar, elever, skolledare, företag, kommuner m.fl.

Kontakt:

Mail: martin@lossman.se

Tel: +46707708516

Vi ses!

Mvh

Martin Lossman

Copyright © 2024 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up
NYHET!
AI Skolan

Missa inte hur du som som pedagog/skolledare kan använda AI i skolan. Testa chat boten längst ner till höger.

Ex. klistra in ”Rangordna Sveriges älvar åt mig. Ge mig därefter 2 diskussionsövningar till detta. Avsedd för årskurs 5” och se vad som händer :-)