Site Overlay

Varför är hälsan så viktigt i skolan

Logga

”Har vi rätten att sätta elever ned 70-90% av skoldagen?”

Forskningen visar allt tydligare att vårt stillasittande beteende har betydligt större negativ påverkan än vi tidigare trott. När du sitter under längre perioder visar det sig dessutom att träning kanske inte hjälper mot specifika risker! Det innebär att vi måste lära oss en ny pedagogik i skolan för att bryta stillasittandet, det är vårt ansvar. Bonusen är att det även ger akademiska fördelar när vi ökar vid rörelse och den integreras i undervisningen. Få ”hands on” hur skolan, du som pedagog eller elev kan ta vara på den här kunskapen för att bygga in variation och rörelse i ditt klassrum, skapa pedagogiska raster etc. Forskning och konkreta lösningar efter era behov. För ökad hälsa och högre måluppfyllelse.   

Digital stress

Den digitala världen kan ge enorma fördelar men kan samtidigt ställa till med stora problem. Hur påverkas vi av ständigt påslag av digital teknik, sociala medier och kravet på att vara nåbar? Hur kan vi hitta balans och förståelse för hur viktigt det är att reflektera kring dessa frågor? Vi ser att tekniken och känslan av att alltid vara nåbar tyvärr påverkar oss betydligt mer än vi tidigare trott! Ökat stillasittande, depression, sömnbrist, brist på empati, lägre IQ och stress är faktiskt några direkta konsekvenser av ökat skärmanvändande. Detta ger även negativa effekter på din prestation, kreativitet, koncentration, fokus och inlärning. Ta del av den senaste forskningen, få konkreta verktyg hur man kan tänka nytt under en delaktig och aktiv utbildning och få konkreta lösningar. Att hitta digitala strategier för skolor är en oerhört viktig del i skolans hälsoarbete och det finns många smarta lösningar.

Öka hälsan och måluppfyllelsen i klassrummet

Att använda sk. ”brain breaks” under lektionerna ger eleverna en chans till återhämtning. När lärare och elever gör dessa övningar blir det som en nystart på lektionen och skapar bättre förutsättningar för inlärning. Aktiva klassrum är också en teknik som lärare idag använder allt oftare. Bryt av stillasittandet och integrera rörelse i din undervisning med fantastiska resultat för både på hälsan och inlärningen. Det krävs ett pedagogiskt mod och stor fantasi att våga arbeta med denna typ av pedagogik. Se fördelarna, ta del av konkreta lösningar, ledarskapet i klassrummet och den senaste forskningen på området. 

Ökad måluppfyllelse och hälsa med puls i skolan

Pulsträning är det området som har utvecklats mest inom svenska skolan och med fantastiska resultat. Att arbeta med konditionsträning ska vara glädje, elevinflytande och att hela skolan är involverad. Detta är några nycklar för att det ska lyckas även på längre sikt. I Naperville har man arbetat och fått intressanta resultat i många år och sett positiva förändringar på både hälsan och inlärningen. Nyligen kom även svensk forskning som visar att kortare pulsövningar i klassrummet också leder till effekter på minnet, koncentrationen etc. Ta del av forskningen, historiken, resultaten och få konkreta tips hur din skola kan komma igång och få hjälp längs vägen. Dessutom kommer ständigt ny forskning som visar liknande positiva effekter. Sömnen påverkas också positivt av just pulshöjande aktiviteter vilket i sin tur också leder till ökade resultat. Det vet vi!

Bygg ditt team

Grunden för all skolutveckling är att viljan finns. Att skapa ett klimat utan ”vi och dem” känslan är helt avgörande för att implementera nya ideér. Tyvärr prioriteras inte alltid dessa frågor tillräckligt mycket idag. En icke förlåtande atmosfär, en arbetsplats där kreativiteten kvävs är en plats där det inte kan ske någon utveckling. Att bygga team är nyckeln för att lyckas! Workshops och föreläsningar kring begrepp som feedback, hur vi kommunicerar, konfliktlösning etc är några områden som man kanske bör starta upp med.


Boka din föreläsning/utbildning

Aktiva klassrum, pulsträning och inlärning, brainbreaks, psykisk ohälsa, stress, sömn, risker med att sitta still, fördelarna med att stå upp, digitala strategier, bygg ditt team och mycket mer. Forskningen, historiken, ledarskapet och konkreta lösningar som fungerar i skolan. Föreläsningarna och utbildningarna skräddarsys efter era behov, er tid och efter vilka deltagarna är. Lämpar sig för pedagoger, elevhälsan, föräldrar, elever, skolledare, företag, kommuner m.fl.

Boka din utbildning, din föreläsning idag

Kontakt:

Mail: martin@lossman.se

Tel: +46707708516

Vi ses!

Mvh

Martin Lossman

Copyright © 2021 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll UpScroll Up