Site Overlay

Martin Lossman

Föreläsare, författare & pedagogMer om Martin

* Föreläsningar * Utbildningar * Studiebesök

Grunden för all skolutveckling- bygg ditt team!


Samarbeten

Stiftelsen Motus Vitae Foundation samarbetar med Martin Lossman. Det innebär att utbildningar och föreläsningar kan arrangeras via den icke vinstdrivande stiftelsen. Det kan underlätta, särskilt vid längre utbildningar, paket etc., för kommuner och skolor

Copyright © 2021 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll UpScroll Up