Site Overlay

Skolan förtjänar det bästa

Skolutveckling, hälsa & pedagogik

"Det som fastnade var främst ett annat perspektiv på hur vi pratar och kanske framförallt lyssnar på varandra. Väldigt bra kombo av lyssna och aktiviteter" Kursdeltagare Örebro

Ai Skolan

Pedagoger och skolledare kan dra stor nytta av AI. Skapa skräddarsydda läroplaner och läromedel för varje elev. Spar tid och resurser genom automatisering av administrativa uppgifter, skriv mailsvar, skapa veckobrev, skapa smarta undervisningsverktyg och nivåanpassa undervisningen. Dessutom underlättar AI kommunikationen mellan alla involverade parter. 

Nu finns även AI moduler för pedagoger på https://aiskolan.ai/

Vem har tagit min kaffekopp?!

Nu är det dags igen! Martin tar upp kulturen, konflikterna och samtalen i skolans värld. Med stor humor, igenkänning och en portion allvar så skapar vi gemensamt nya tankar och förändring. Gruppdynamik, samtalston, feedback, konflikthantering, föreläsning, samtalsövningar och teambuilding.

Hälsa i skolan

Hälsosamma elever mår såklart bäst. Men visste ni att även skolprestationen förbättras? Ta del av hur en skola kan arbeta mer hälsomedvetet och dessutom få elever att prestera bättre. Pedagogiken bakom sk. aktiva klassrum, sömnens betydelse, digitala stående undervisning, fysiska lärmiljöer, puls i skolan….

focused multiethnic students doing research together

Ledarskapet i klassrummet

Alla klasser och elever är olika. Men det finns vägar som fungerar oavsett. Hur är ditt ledarskap i klassrummet? Tydlighet, struktur, elevrelation, variation, motivation, glädje och fantasi är några viktiga förutsättningar för att det ska bli så optimal klimat som möjligt i ditt klassrum.

Digitala strategier i skolan

Alla klasser och elever är olika. Men det finns vägar som fungerar. Hur är ditt ledarskap i klassrummet? Tydlighet, struktur, elevrelation, variation, motivation, glädje och fantasi är några viktiga förutsättningar för att det ska bli så optimal klimat som möjligt i ditt klassrum.

Sömnens betydelse

Sömnens betydelse blir allt mer tydlig. Kvalitén på sömnen påverkar vår psykiska- och fysiska hälsa. Men här är också kopplingen till skolprestationen som tydligast. Att få elever, pedagoger och föräldrar medvetna om detta ger enorma fördelar för skolan.

children sitting on brown chairs inside the classroom

Skolan efter Corona

Inspirationsföreläsning online för skolor, pedagoger & elevhälsoteam. Sömn, digitala strategier, fysiska lärmiljöer, hur hälsa påverkar skolprestationen, rörelse och hälsa etc. Hur kan skolan arbeta organiserat och långsiktigt med hälsa i fokus?

Samarbeten

Motus Vitae Foundation

Stiftelsen Motus Vitae Foundation samarbetar med Martin Lossman

Hälsa för skolor och föreningar

Det innebär att utbildningar och föreläsningar även kan arrangeras via den icke vinstdrivande stiftelsen. 

Se mer

Teamkoncept Education

Martin Lossman samarbetar och skriver på elearningsplattformen www.teamkoncepteducation.se 

Enda digitala hälsoportalen för skolor

Portalen har sitt fokus på hälsa och skola för pedagoger och elever med kurser som “Aktiva klassrum”, “Puls i skolan”, “Hjärnskolan” etc 

Se mer

Sociala medier

Kontakta mig gärna

+46 70 770 85 16

Tillgänglig mellan 9:00 – 17:00
Copyright © 2024 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up
NYHET!
AI Skolan

Missa inte hur du som som pedagog/skolledare kan använda AI i skolan. Testa chat boten längst ner till höger.

Ex. klistra in ”Rangordna Sveriges älvar åt mig. Ge mig därefter 2 diskussionsövningar till detta. Avsedd för årskurs 5” och se vad som händer :-)