"Har vi rätten att sätta elever ned 70-90% av skoldagen?"

Forskningen visar allt tydligare att vårt stillasittande beteende har betydligt större negativ påverkan än vi tidigare trott. När du sitter under längre perioder visar det sig dessutom att träning kanske inte hjälper! Det innebär att vi måste lära oss en ny pedagogik i skolan för att bryta stillasittandet, det är vårt ansvar. Bonusen är att även inlärningen ökar vid rörelse när den integreras i undervisningen. Få "hands on" hur skolan, du som pedagog eller elev kan ta vara på den här kunskapen för att bygga in variation och rörelse i ditt klassrum, skapa pedagogiska raster etc. Forskning ochkonkreta lösningar efter era behov. För ökad hälsa och inlärning.    

NYHET! DIGITAL STRESS. Idag ett av samhällets största problemområde! Hur påverkas vi av ständigt påslag av digital teknik, sociala medier och kravet på att vara nåbar? Hur kan vi hitta balans och förståelse för hur viktigt det är att reflektera kring dessa frågor? Ta del av forskningen och få konkreta lösningar. Målgrupp: alla som använder en skärm!                                                                                                                                                                                                                                               

aktiva klassrum

öka hälsan och inlärningen i klassrummet

Att använda sk. "brain breaks" under lektionerna ger eleverna en chans till återhämtning. När lärare och elever gör dessa övningar blir det en nystart på lektionen och skapar bättre förutsättningar för inlärning. Aktiva klassrum är också en teknik som lärare idag använder allt oftare i klassrummet. Bryt av stillasittandet och integrera rörelse i din undervisning med fantastiska resultat både på hälsan och inlärningen. Det krävs ett pedagogiskt mod och stor fantasi att våga arbeta med denna nya pedagogik. Se fördelarna, ta del av konkreta lösningar, ledarskapet i klassrummet och den senaste forskningen på området. 

 

PULS I SKOLAN

ökad måluppfyllelse och hälsa med puls i skolan

Pulsträning är det området som har utvecklats mest inom svenska skolan och med fantastiska resultat. Att arbeta med konditionsträning ska vara glädje, elevinflytande och att hela skolan är involverad. Detta är några nycklar för att det ska lyckas även på längre sikt. I Naperville har man arbetat och forskat i många år och sett resultat både hälsan och inlärningen. Ta del av forskningen, historiken, resultaten och få konkreta tips hur din skola kan komma igång och få hjälp längs vägen. Dessutom kommer ständigt ny forskning som visar liknande positiva effekter. Sömnen påverkas också positivt vilket i sin tur leder till ökade resultat. Det vet vi redan!

FÖRELÄSNINGAR

boka din föreläsning/utbildning

Aktiva klassrum, pulsträning och inlärning, brainbreaks, psykisk ohälsa, stress, sömn, risker med att sitta still, fördelarna med att stå upp och mycket mer. Forskningen, historiken, ledarskapet och konkreta lösningar som fungerar i skolan. Föreläsningarna och utbildningarna skräddarsys efter era behov, er tid och efter vilka deltagarna är. Lämpar sig för pedagoger, föräldrar, elever, skolledare, företag,kommuner m.fl.

NYHETer!

DIGITAL STRESSBygg upp elevhälsan med verktyget rörelse, fysisk aktivitet!

Boka din utbildning, din föreläsning idag

Copyright Martin Lossman
martin@lossman.se
+46707708516