Site Overlay

Skolan förtjänar det bästa

Grupp, hälsa & pedagogik

"Det som fastnade var främst ett annat perspektiv på hur vi pratar och kanske framförallt lyssnar på varandra. Väldigt bra kombo av lyssna och aktiviteter" Kursdeltagare Örebro

"Aktiva föreläsningar & utbildningar kopplat till den senaste forskningen med workshops och konkreta pedagogiska lösningar"

Samarbeten

 

Motus Vitae Foundation

Stiftelsen Motus Vitae Foundation samarbetar med Martin Lossman. Det innebär att utbildningar och föreläsningar kan arrangeras via den icke vinstdrivande stiftelsen. Det kan underlätta, särskilt vid längre utbildningar, paket etc., för kommuner och skolor

Teamkoncept Education

Martin Lossman samarbetar och skriver på elearningsplattformen www.teamkoncepteducation.se Portalen har sitt fokus på hälsa och skola för pedagoger och elever med kurser som “Aktiva klassrum”, “Puls i skolan”, “Hjärnskolan” etc Mycket av materialet har man tillgång till under utbildningar med Martin

Copyright © 2023 Martin Lossman. All Rights Reserved.
Scroll Up